Acte necesare curs instructor poligon de tragere

Acte necesare pentru înscrierea la cursul de instructor în poligon de tragere:
* buletin de identitate (original și copie)
* certificat de naștere (original și copie)
* diplomă de studii sau foaie matricolă (original și copie)
* adeverință medicală (apt curs calificare) de la medicul de familie.

Acte necesare pentru obținerea atestatului de instructor în poligon de tragere de la organele de Poliție competente:
* act de identitate
* certificat de absolvire a cursului de instruire teoretică și practică pe linie de arme și muniții pentru instructor în poligon de tragere
* act de studii
* certificat de cazier judiciar
* certificat medical eliberat de o unitate sanitară specializată, cu cel mult 6 luni înaintea depunerii cererii
* aviz psihologic, eliberat cu cel mult 12 luni înaintea depunerii cererii, de un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de teste, atestat în condițiile legii
* dovada achitării taxei prevăzute de lege pentru obținerea atestatului de instructor în poligon de tragere.

 

Cursul se desfășoară în cadrul poligonului GUNPRO, str. Țebea 16, Otopeni.

Alte postări

vezi ce am mai scris pe blog
Scroll to top