Acte necesare curs instructor poligon de tragere

Acte necesare pentru înscrierea la cursul de instructor în poligon de tragere:
* buletin de identitate (copie)
* diplomă de bacalaureat sau foaie matricolă (copie)
* adeverință medicală (apt curs calificare) de la medicul de familie
* certifical medical pentru atestarea stării de sănătate în vederea procurării, deținerii, portului și folosirii armelor și munițiilor letale sau neletale supuse autorizării
* aviz în urma examenului psihologic
* cazier juridic

Acte necesare pentru obținerea atestatului de instructor în poligon de tragere de la organele de Poliție competente:
* act de identitate
* certificat de absolvire a cursului de instruire teoretică și practică pe linie de arme și muniții pentru instructor în poligon de tragere
* act de studii (diplomă de bacalaureat sau dovada terminării a 12 clase)
* certificat de cazier judiciar
* adeverință medicală eliberată de o unitate sanitară specializată, cu cel mult 6 luni înaintea depunerii cererii
* aviz psihologic eliberat cu cel mult 6 luni înaintea depunerii cererii, de un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de teste, atestat în condițiile legii
* dovada achitării taxei prevăzute de lege pentru obținerea atestatului de instructor în poligon de tragere.

Cursul se desfășoară în cadrul poligonului GUNPRO, str. Țebea 16, Otopeni. Vă puteți înscrie prin formularul din pagina cursului sau puteți cere detalii la telefon 0747 421 150.

Alte postări

vezi ce am mai scris pe blog
Scroll to top