Acte necesare curs instructor poligon de tragere

Acte necesare pentru înscrierea la cursul de instructor în poligon de tragere:
* buletin de identitate (original și copie)
* certificat de naștere (original și copie)
* diplomă de studii sau foaie matricolă (original și copie)
* adeverință medicală (apt curs calificare) de la medicul de familie.

Acte necesare pentru obținerea atestatului de instructor în poligon de tragere de la organele de Poliție competente:
* act de identitate
* certificat de absolvire a cursului de instruire teoretică și practică pe linie de arme și muniții pentru instructor în poligon de tragere
* act de studii
* certificat de cazier judiciar
* certificat medical eliberat de o unitate sanitară specializată, cu cel mult 6 luni înaintea depunerii cererii
* aviz psihologic, eliberat cu cel mult 12 luni înaintea depunerii cererii, de un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de teste, atestat în condițiile legii
* dovada achitării taxei prevăzute de lege pentru obținerea atestatului de instructor în poligon de tragere.

Alte postări

vezi ce am mai scris pe blog
Scroll to top